** ตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่เมนู ประวัติการลงทะเบียน **